Objednávání a podmínky


1)Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Odesláním objednávky ze strany kupujícího je považováno jako závazné uzavření obchodní smlouvy mezi objednávajícím a prodávajícím.

Odesláním objednávky zároveň kupující souhlasí se všemi ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoruční zboží vlivem zadaní chybného nebo nepravdivého údaje ze strany kupujícího.

Veškeré fotografie jsou pouze informativní. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv položku jednotlivých produktových balíčků, za jinou, ve srovnatelné kvalitě a množství.

Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Kupující se zavazuje, že veškeré platby uhradí v českých korunách.

Obvykle expedujeme objednané zboží do 3 pracovních dnů od provedení objednávky. Objednávky provedené po 16 hodině před nepracovním dnem začnou být zpracovávány následující pracovní den.

V případě objednávky nad 10.000,- Kč bude vyžadováno zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny objednaného zboží.
 
Podrobné informace o alergenech, složení a minimální době trvanlivosti jsou uvedeny samostatně na jednotlivých položkách produktových balíčků.

Vše zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího je v duševním vlastnictví prodávajícího. Kopírování a šíření dotčených materiálů je bez souhlasu prodávajícího zakázáno.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Zákazník má do 14 dnů právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

2)Možnosti doručení objednaného zboží

Pro doručení všech balíků využíváme služeb České pošty, s.p.
Varianty způsobu doručení jsou:
Balík Do balíkovny
Balík Na poštu.
Balík Do ruky

Detailní informace o jednotlivých službách naleznete na https://www.ceskaposta.cz.

3) Přehled možností uhrazení objednaného zboží

Na dobírku

Služba je aktuálně dostupná pouze pro zákazníky z České republiky. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzující email. Zkontrolujte prosím, zda Vaše objednávka obsahuje správné produkty a množství kusů. V případě nesrovnalostí nás okamžitě kontaktujte na adrese: info@lenochod.eu. Vaše objednávka bude v nejbližším možném termínu expedována. Platbu provedete při doručení zboží nebo při vyzvednutí na Vaší pobočce pošty.

Převodem na účet

Po odeslání Vaší objednávky obdržíte email s číslem našeho bankovního účtu, objednávacím číslem a celkovou sumou. Následně můžete provést platbu ve Vašem internetovém bankovnictví nebo na pobočce Vaší banky. Mějte na paměti, že musíte uhradit všechny poplatky spojené s transakcí jinak nebudeme moci Vaši objednávku odeslat.

Fakturu vystavujeme na vyžádání a zasíláme ji elektronicky na Vaši e-mailovou adresu.

4) Zásilky obsahující alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky


Před předáním zásilky, která obsahuje alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky, bude kurýr požadovat předložení originálu dokladu totožnosti nebo cestovního pasu pro ověření plnoletosti příjemce. V případě neprokázání plnoletosti příjemce (objednatele), nebude zásilka předána, bude vrácena zpět prodejci a objednateli bude účtována sazba za dopravu tam i zpět dle ceníku dopravce.

5) Převzetí zásilky věnujte maximální pozornost


Pokud zásilka vykazuje jakoukoli vadu, včetně mírného poškození obalu, je nutné o této skutečnosti okamžitě provést záznam u řidiče přepravní společnosti, tj. PŘIJATO S VÝHRADOU. Bez tohoto záznamu nemůžeme uznat reklamci na mechanické poškození zboží během přepravy. Informujte nás o poškozené zásilce e-mailem týž den.

6) Záruka na zboží a reklamace


Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:
24 měsíců na spotřební zboží,
7 dnů jde-li o potravinářské zboží a zboží rychle podléhající zkáze.

7) Ochrana osobních údajů


V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) uvádíme:

Pro účely vyřízení objednávky zpracováváme pouze nezbytná data pro fungování služby. Veškerá data, včetně jejich nosičů, jsou vhodně zabezpečena. Pro účely doručení objednávky poskytujeme osobní data přepravci, kterým je společnost Česká pošta, s.p. Informace související se zpracováním osobních údajů včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách Česká pošta, s.p. na adrese https://www.ceskaposta.cz.

Žádné další osobní údaje ani data neposkytujeme jakýmkoliv jiným třetím osobám. Veškerá osobní data a údaje uchováváme pouze na základě požadavků ostatních zákonů a předpisů související s řádným výkonem živnosti. Po uplynutí zákonem stanovených lhůt, jsou veškerá data a osobní údaje smazány, případně skartovány. Pro zajištění vhodné úrovně zabezpečení doporučujeme zákazníkům používat komunikační protokol HTTPS.

8) Mimosoudní řešení sporů


Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9) Ostatní


Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 21.5.2018.


phonee-mail

© 2017-2018 Lenochod.eu E-shop. All rights reserved.
Webdesign and programming by Dreambound Design.

Tak trochu jiný e-shop. Lenochod - internetový obchod s hračkami a dárkovým zbožím.
Hračky pro děti, dárky pro ženy, dárky pro muže, dárkové koše, něco extra a překvapení pro každého.

W3C_SVG